Pokręcone ma maksa!

Podkręcenie ma znaczenie! ??

Modelowanie i skręt rzęs dostosowujemy do budowy oka ?

Z objętościami zawsze możemy negocjować ??